دنیای من آروین

آروین تو مهد کودک

چند تا عکس از آروین تو مهد کودک دوهفته ای میشه که مهد کودک میره آروسن جون و تقریبا عادت کرده. گرچه هنوز صبح ها نق میزنه که نمیخوام برم و.. اما میبینه بینتیجه است و اجازه نمیدیم بمونه ، کوتاه میاد و میره. و از بس خیته میشه شبها از ۹ میخوابه. ...
1 اسفند 1396

بدون عنوان

گل پسر من از ۲۱ بهمن میره مهد کودک گرچه بی قراری میکنه تنها نمیمونه مهد ،اما خیلی خوبه که لااقل ۴ ساعتی دووام میاره اونجا. از قرار کلی خوشش اومده از خانم وکالتی مهربون و دوس داشتنی که صبوری میکنن . روز اول خانم وکالتی گل های لاله که له مناسبت روز ۲۲ بهمن درس کرده بودن داد به آروین تا بین بچه های کلاس پخش کنه. رکز دوم یعنی ۲۳ بهمن تو کلاس مداد داده لودن که پخش کنه و ارتباط گیری با بچه ها خوب بشه. گل پسرم به ستاره از خانم معلم جایزه گرفته بود. روز سوم گه امروز بود ثبح بردمش مهد و اومدم سر کار بعد از من گویا گریه کرده و بعدش آروم شده. عکاس اومده بود و اقا اروین هم لباس مهمونیشو پوشیده بود که عکس بگیرن ازش. ظهر که رفت دنبالش لباساشو پوش...
24 بهمن 1396

اروین زورو میشود

گل پسر مامان عاشق زورو و مرد عنکبوتیه.. مدام با من بازی میکنه. من بچه نیشم و مثلا گم شدم و مرد انکبوتی میاد ننو نجات میده. ماشالا خسته هم نمیشه. مدام میگه من قوی هستم . دیروز هم که چادر رو ورداشته بود و بسته بود به خودش میگفت من زورو هستم. پسرم برایت بهترینها رو آرزومندم. از خدا میخوام همونطور که میخوای قوی باشی. تو هر زمینه ای محکم و قوی باشی‌......
9 بهمن 1396